Category Archives: Addysg a Hyfforddiant

TILT Cymru : Hyfforddiant Ieithoedd a Chyfieithu

Diben project TILT oedd gwella sgiliau ieithoedd modern a chyfieithu busnesau bach yng Nghymru. Roedd yr ieithoedd modern dan sylw yn cynnwys:

·         Cymraeg, Cymraeg Canolradd, Cymraeg – Magu Hyder Sylfaenol, Cymraeg – Magu Hyder Uwch
·         Ffrangeg
·         Sbaeneg
·         Almaeneg
·         Mandarin
·         Japaneeg

Roedd modd dysgu ieithoedd eraill hefyd (e.e. Catalaneg, Eidaleg) lle roedd digon o alw. Doedd dim angen cymwysterau ymlaen llaw i ddysgu’r ieithoedd hyn, ac roedden nhw i gyd ar gael ar lefel dechreuwyr.  Roedd Cymraeg i gael hefyd ar lefelau uwch, gan gynnwys cyrsiau magu hyder i siaradwyr rhugl.

Roedd y cyrsiau wedi’u teilwra at anghenion busnesau bach sydd angen cyfathrebu gyda’u cwsmeriaid, neu fusnesau sydd eisiau allforio i farchnadoedd tramor. Roedd pob cwrs yn fodiwl 10 credyd, wedi’i achredu gan Brifysgol Bangor. Rhoddwyd tystysgrif Prifysgol Bangor i bawb wnaeth gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Bwriadwyd y cwrs cyfieithu ar gyfer pobl sydd â gradd neu brofiad cyfatebol, ac fe’i seilwyd ar fodiwlau o gwrs MA Astudiaethau Cyfieithu Prifysgol Bangor. Cynigiwyd 2 fodiwl 30 credyd yr un. O gwblhau’r ddau fodiwl yn llwyddiannus, dyfarnwyd Tystysgrif Ôl-radd Astudiaethau Cyfieithu a Thechnoleg Cyfieithu Prifysgol Bangor i’r myfyrwyr.  Roedd hwn yn gwrs addas i bobl sydd eisoes yn gweithio fel cyfieithwyr ar eu liwt eu hun neu mewn cwmnïau preifat.  Roedd hefyd yn addas ar gyfer swyddogion iaith cwmnïau, neu weithwyr sydd angen meithrin eu sgiliau cyfieithu fel rhan o’u datblygiad swydd.

Y ddau fodiwl cyfieithu oedd
1)Creu Portffolio Cyfieithu LWC 4702
2)Cyfieithu ar Waith LWC 4701

Cynlluniwyd y cyrsiau hyn i gyd  i weddu i batrwm gwaith busnesau prysur, gyda phwyslais ar sesiynau wyneb yn wyneb ar adegau cyfleus i’r busnesau, a hefyd cefnogaeth ac adnoddau pellach dysgu o bell.

Dyma rai astudiaethau achos gan y cwmnïau y buom yn gweithio gyda nhw, cliciwch ar y ddolen i weld astudiaeth achos : –

1) Cymorth Llaw – Cymraeg Rhagarweiniol , Cymraeg Rhagarweiniol Plws, Magu Hyder Syflaenol

2)Anheddau Cyf – Cymraeg Rhagarweiniol , Cymraeg Rhagarweiniol Plws, Magu Hyder Syflaenol

3)Canolfan Ddringo Beacon -Cymraeg Rhagarweiniol , Cymraeg Rhagarweiniol Plws,

4)Celticos Ltd – Almaeneg RhagarweinioI ,Almaeneg RhagarweinioI Plws

5)Ian Parri – Creu Portfolio Cyfieithu , Cyfieithu ar Waith

6)Catrin Roberts – Creu Portfolio Cyfieithu , Cyfieithu ar Waith

7)Kathryn Sharp – Creu Portfolio Cyfieithu , Cyfieithu ar Waith

8)Gwenlli Haf Evans Creu Portfolio Cyfieithu , Cyfieithu ar Waith

esf