Ap Paldaruo

Helpwch ni i ddatblygu adnabod lleferydd Cymraeg.
Cyfrannwch eich llais drwy ein ap ‘Paldaruo’

paldaruo

iTunes            Google Play

I gasglu’r corpws lleferydd Cymraeg, defnyddir dulliau torfoli (crowdsourcing) i recriwtio pobl o bob oed a chefndir daearyddol i ddarllen yn uchel sgript Gymraeg sydd wedi cael ei pharatoi.

Datblygwyd ap pwrpasol (Paldaruo) ar gyfer ffonau symudol a thabledi iOS ac Android i gasglu’r data. Dyma fideo o sut i’w ddefnyddio:

Dyma sgrin luniau o’r ap ar ddyfeisiadau iOS:

Sgrin croeso ap Paldaruo ar yr iPad

Sgrin croeso ap Paldaruo ar yr iPhone

Bydd yr ap Paldaruo yn casglu metadata am y defnyddwyr ynglŷn â’u rhyw, oedran, cefndir daearyddol ac acen.

I weld y cwestiynau metadata sydd o fewn yr ap cliciwch yma.

Gofyn beth yw eich rhyw ar yr iPad

Gofyn am eich lleoliad ar yr iPad

Gofyn am eich plentyndod yn yr ap iPhone

Gofyn pryd fyddwch yn siarad Cymraeg ar yr iPhone

Gofyn am eich acen ar yr iPhone

Mae’r ap yn tywys y defnyddiwr drwy’r broses o recordio’u llais, gan gynnig y sgript recordio iddynt. Mae’r ffeiliau sain yn cael eu gyrru yn ôl i weinydd y prosiect yn awtomatig.

I weld y rhestr o anogeiriau sydd yn yr ap Paldaruo ar hyn o bryd, cliciwch yma.

Sgrin recordio ar yr iPad

Sgrin recordio ar yr iPhone

Mae’r  ap Paldaruo wedi cael cymeradwyaeth foesegol gan Brifysgol Bangor ym mis Mawrth 2014. I fewn i’r ap Paldaruo fydd rhaid i ddefnyddwyr cytuno â telerau ac amodau.

I weld y telerau ac amodau, cliciwch yma.

Sgrin Telerau ac Amodau ar yr iPad

Sgrin Telerau ac Amodau ar yr iPhone