Y Termiadur Addysg

Mae trydydd fersiwn Y Termiadur bellach yn cael ei datblygu gan Uned technolegau Iaith Prifysgol Bangor dan nawdd Llywodraeth Cymru.

Mae modd i chi yn awr chwilio gwefan Y Termiadur Addysg am dermau a ddefnyddir mewn addysg gynradd, addysg uwchradd ac addysg bellach.

Cynhwyswyd mwy o bynciau, yn enwedig ym maes addysg bellach, ac rydym hefyd yn parhau i ychwanegu termau ar gyfer y meysydd pwnc cyfredol. Mae yno hefyd gemau difyr i chi’u chwarae, a chymorth pellach i ddysgu termau newydd.

Mae’r termau hyn hefyd yn cael eu dangos, gyda’n holl eiriaduron eraill o dermau wedi’u safoni, ar Y Porth Termau Cenedlaethol (www.termau.org), ond heb y gemau a’r wybodaeth unigryw i Y Termiadur Addysg ei hun.

Os oes gennych chi anghenion penodol am dermau ym maes addysg, neu os ydych chi’n ymwybodol o dermau a sydd ar goll, cysylltwch â ni i roi gwybod.

Prys, Delyth and Prys, Gruffudd (2011-) Y Termiadur Addysg. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.