Promptiau yn yr ap Paldaruo

Datblygwyd y promptiau o fewn yr ap Paldaruo i gynnwys seiniau mwyaf cyffredin yr iaith. Mae’r recordiadau o’r promptiau isod wedi cael eu defnyddio i ddatblygu modelau acwstig ar gyfer system adnabod lleferydd Cymraeg.

 
 sample1: lleuad, melyn, aelodau, siarad, ffordd, ymlaen, cefnogaeth, Helen
 sample2: gwraig, oren, diwrnod, gwaith, mewn, eisteddfod, disgownt, iddo
 sample3: oherwydd, Elliw, awdurdod, blynyddoedd, gwlad, tywysog, llyw, uwch
 sample4: rhybuddio, Elen, uwchraddio, hwnnw, beic, Cymru, rhoi, aelod
 sample5: rhai, steroid, cefnogaeth, felen, cau, garej, angau, ymhlith
 sample6: gwneud, iawn, un, dweud, llais, wedi, gyda, llyn
 sample7: lliw, yng Nghymru, gwneud, rownd, ychydig, wy, yn, llaes
 sample8: hyn, newyddion, ar, roedd, pan, llun, melin, sychu
 sample9: ychydig, glin, wrth, Huw, at, nhw, bod, bydd
 sample10: yn un, er mwyn, neu ddysgu, hyd yn oed, tan, ond fe aeth, ati
 sample11: y gymdeithas, yno yn fuan, mawr, ganrif, amser, dechrau, cyfarfod
 sample12: prif, rhaid bod, rheini, Sadwrn, sy'n cofio, cyntaf, rhaid cael
 sample13: dros y ffordd, gwasanaeth, byddai'r rhestr, hyd, llygaid, Lloegr
 sample14: cefn, teulu, enwedig, ond mae, y tu, y pryd, di-hid, peth, hefyd
 sample15: morgan, eto, yma, ddefnyddio, bach, yn wir, diwedd, llenyddiaeth
 sample16: ym Mryste, natur, ochr, mae hi, newid, dy gymorth, nes, gwahanol
 sample17: i ddod, cyngor, athrawon, bychan, neu, digwydd, hud, mynd i weld
 sample18: ei gilydd, cyffredin, hunain, lle, cymdeithasol, y lle, unwaith
 sample19: i ti, newydd, ysgrifennu, y gwaith, darllen, fyddai, addysg, daeth
 sample20: llywodraeth, ond, hynny, esgob, cyrraedd, a bod, gwrs, ceir
 sample21: rhaid gweld, chwarae, nad oedd, wedyn, flwyddyn, ond nid, ardal
 sample22: buasai, hanes, ddiweddar, wedi cael, o bobl, merched, ffilm, cafodd
 sample23: awdur, na, oedd modd, dod, yr hen, gen i, olaf, ddechrau
 sample24: dyna, ddigon, i beidio, bynnag, rhan, trwy, am y llyfr, y cyfnod
 sample25: athro, anifeiliaid, pob, o fewn, yn gwneud, cartref, elfennau
 sample26: er enghraifft, bron, yn fwy, ar gael, sylw, edrych arno, arall
 sample27: cyhoeddus, un pryd, clywed, ohonom, ei fod, aros, gwyrdd golau
 sample28: yn ei gwen, mai, dod o Gymru, personol, allan, wrth y ffenestr
 sample29: ystyr, dda, arbennig, mae'n bwysig, oeddwn, farw, nifer o wyau, maer
 sample30: America, ar gyfer, iaith, bellach, genedlaethol, ateb, at y bont
 sample31: ar y cefn, ac roedd, nesaf, i gyd, doedd dim, cynnwys, amlwg
 sample32: amgylchiadau, gweithwyr, fy mam, ac yn llogi, pethau, unrhyw, drws
 sample33: Evans, yn mynd, corff, neb, eglwys, cafwyd, sef, ar ei
 sample34: datblygu, ac ati, traddodiad, yn byw, ond hefyd, y dydd, Williams
 sample35: dosbarth, yr un, fod yn fawr, ni, yr ysgol, ail ganrif, am, nid
 sample36: gofynnodd, gwybod, llawer, rhywbeth, o rywle, chwilio am, oddi ar
 sample37: cynllun, cychwyn, diolch, llyfr, yn y blaen, dan, i ddim, cyn
 sample38: i'r dde, ddyletswydd, hi, mae'n hwyr, dros, megis, milltir, adeg
 sample39: ambell, yr ogof, yna, Lerpwl, ysgolion, parc, dal, plant
 sample40: mam, oedd hwn, ifanc, gellir, oesoedd canol, capel, ysgol, mlynedd
 sample41: o gwmpas, hon, weithiau, erbyn hyn, stori, i fod, ganddo, yn cael
 sample42: Sir Benfro, gweld, gilydd, ond doedd, oes, un o'ch ffrindiau, ystod
 sample43: ddim, ond pan, edrych, wrth gwrs, a phan, ystyried, wedi bod