Staff

Delyth Prys
Pennaeth yr Uned
d.prys@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 3832800

Dewi Bryn Jones
Prif Beiriannydd Meddalwedd
d.b.jones@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383245

Gruffudd Prys
Rheolwr a therminolegydd Project y Termiadur Addysg
g.prys@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383559

Tegau Andrews
Rheolwr a therminolegydd y Project Termau Addysg Uwch
t.andrews@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 388618

David Chan
Peiriannydd Meddalwedd
d.chan@bangor.ac.uk

Mared Roberts
Swyddog Project DECHE
mared.roberts@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 382092

Stefano Ghazzali
Peiriannydd Meddalwedd
s.ghazzali@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 388226