E-gyhoeddwr

Yn ystod haf 2011 comisiynodd Cyngor Llyfrau Cymru yr Uned Technolegau Iaith i ymchwilio i e-gyhoeddi yn y Gymraeg ar eu cyfer. Cyhoeddodd y Cyngor Llyfrau yr adroddiad hwn ym mis Hydref 2011, a darparwyd hefyd ganllawiau technegol manwl ar sut i gyhoeddi e-lyfr ar ffurf EPUB.

Yn dilyn hyn, dyfarnodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg grant bychan i’r Uned i greu gwefan a rhaglennig i gynorthwyo cyhoeddwyr i baratoi testunau Cymraeg ar gyfer eu cyhoeddi ar ffurf E-Pub. Mae’r wefan yn gwirio testun am y problemau arferol sydd wrth greu e-lyfrau Cymraeg, fel problemau gyda dynodi’r acenion ŵ, Ŵ, ŷ ac Ŷ, cyn trosi’r cyfan i ffeil ar ffurf E-Pub. Mae modd lawrlwytho’r ffeiliau E-Pub gorffenedig a’u cyhoeddi yn ôl dymuniad y defnyddiwr.

Ewch i http://techiaith.bangor.ac.uk/e-gyhoeddwr

Datblygwyd yr adnodd hwn gan Dewi Bryn Jones a David Chan.