Cysill

Gwirydd sillafu a gramadeg soffistigedig yw Cysill. Mae’n gwneud mwy na chywiro camsillafu gan ei fod yn gallu adnabod gwallau gramadegol fel camdreiglo a chynnig awgrymiadau ar sut i’w cywiro. Mae hefyd yn cynnwys thesawrws hynod o ddefnyddiol a nodwedd i wirio rhediadau berfol. Mae Cysill yn rhan o becyn Cysgliad ar gyfer cyfrifiaduron sy’n rhedeg Windows.