Category Archives: Adnabod Lleferydd

EdGair

Prosesydd geiriau Cymraeg syml ar gyfer defnyddwyr sydd â dyslecsia yw EdGair. Fe’i datblygwyd ar gyfer Dyslecsia Cymru (sy’n gyfrifol am ei ddosbarthu). Mae’n cynnwys llais Cymraeg yr Uned Technolegau Iaith er mwyn ynganu geiriau fel y cânt eu teipio.

Project GALLU : Gwaith Adnabod Lleferydd Uwch

Bwriad project GALLU oedd datblygu adnoddau datblygu lleferydd uwch  ar gyfer yr iaith Gymraeg.  Arianwyd y project drwy grant gan Lywodraeth Cymru ac S4C. Gan adeiladu ar broject Adnabod Lleferydd Sylfaenol 2008-09 a phroject testun i leferydd WISPR 2003-2006, llwyddodd y project i wneud y canlynol:

  • cynllunio a datblygu casgliad o bromtiau sy’n cynnwys holl ffonemau’r iaith Gymraeg
  • casglu drwy ddulliau thorfoli o fewn ap newydd o’r enw Paldaruo, recordiadau o’r promtiau hyn yn cael eu llefaru gan y nifer mwyaf o bobl amrywiol, gan greu corpws lleferydd Cymraeg newydd.
  • enghreifftio defnyddio adnoddau’r corpws i hyfforddi meddalwedd adnabod lleferydd cod agored Julius ac HTK i reoli symudiad tegan robot yn glwm i Raspberry Pi
  • paratoi’r corpws ar gyfer datblygu yn y dyfodol systemau arddweud Cymraeg gan gynnwys creu teipoleg cyweiriau iaith gyda metadata addas ar gorpws hyfforddedig wedi’i dagio yn ôl nodweddion cywair
  • creu ategyn canfod a chadarnhau iaith cynnwys diofyn porwr ar gyfer Cymreigio tudalennau torfoli a gwefannau eraill

Cyfrannu

Er bod y project wedi dod i ben yn ffurfiol, mae croeso o hyd i chi ychwanegu eich llais i’r corpws drwy’r ap Paldaruo sydd ar gael isod. Byddwn yn defnyddio’r corpws ehangach mewn projectau pellach maes o law.

paldaruo

iTunes  Google Play