Project Adnabod Lleferydd Sylfaenol

Roedd y project Adnabod Lleferydd Sylfaenol yn broject peilot bychan a ariannwyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Datblygodd gyfrifiannell a oedd yn cael ei gyrru gan leferydd er mwyn dangos potensial adnabod lleferydd Cymraeg. Prototeip labordy oedd y feddalwedd a ddeilliodd o hyn, yn hytrach na rhaglen sy’n barod i’r farchnad, ac mae’r gwaith ymchwil bellach wedi’i ymgorffori o fewn projectau GALLU a Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg.