Welsh-Termau-Cymraeg

Rhestr drafod bywiog iawn a sefydlwyd ac a weinyddir gan yr Uned Technolegau iaith er mwyn galluogi trafod termau technegol a geirfa ar gyfer Cymraeg, gan gynnwys safoni a dulliau dosbarthu.

Mae gan Welsh-Termau-Cymraegdros 250 o aelodau, gyda’r mwyafrif yn gyfieithwyr proffesiynol, ond gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn termau ymaelodi.

Welsh-Termau-Cymraeg