Project DECHE

Digido, E-Gyhoeddi a Chorpws Electronig

Project i ailgyhoeddi llyfrau Cymraeg allweddol ar gyfer ysgolheictod cyfrwng Cymraeg sydd allan o brint ar ffurf e-lyfrau yw DECHE, a ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Ynghyd â diogelu’r cyhoeddiadau academaidd hyn i’r dyfodol a’u gwneud yn fwy hygyrch i fyfyrwyr a staff prifysgol, cyhoeddwyd yr e-lyfrau ar ffurf EPUB, MOBI (ar gyfer Kindle) a PDF. Mae’r e-lyfrau i’w gweld yn Llyfrgell y Coleg.

Hefyd, wrth ddigido’r testunau gosodwyd cynnwys y llyfrau mewn corpws o destunau ysgolheigaidd Cymraeg DECHE yn y Porth Corpora Cenedlaethol.

Daeth y project hwn i ben ddiwedd Gorffennaf 2016. Fodd bynnag, os ydych chi’n ymwybodol o lyfrau Cymraeg ysgolheigaidd sydd allan o brint, ac y byddai’n fuddiol eu cael ar ffurf e-lyfrau i fyfyrwyr y Coleg Cymraeg, rhowch wybod i ni. Rydyn ni’n dal yn awyddus i gasglu rhestr o lyfrau posibl i’w digido ar gyfer project pellach yn y dyfodol.