Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg

Nod project Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg yw gosod y sylfeini ar gyfer amrediad o dechnolegau cyfathrebu yn y Gymraeg, gan gynnwys trawsgrifio, rheoli teclynnau, a chyfieithu lleferydd i leferydd. Y bwriad yw ysgogi datblygiad pecynnau meddalwedd a gwasanaethau Cymraeg newydd, a phrif-ffrydio’r Gymraeg mewn pecynnau cyfathrebu ” rhyngrwyd y pethau”, meddalwedd cwestiwn ac ateb, ac amgylcheddau amlieithog.

Bydd y project yn gosod y sylfeini ar gyfer galluogi siarad Cymraeg â’ch set deledu, holi cwestiynau Cymraeg i’ch ffôn clyfar, a chael yr ateb yn ôl ar lafar yn Gymraeg hefyd.

Ariannwyd y project gan Lywodraeth Cymru drwy eu Cronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg ac S4C.

Allbynnau

Adroddiad “Tuag at Gynorthwyydd Personol Deallus Cymraeg”

Gwasanaeth API ar-lein cyfieithu peirianyddol

Demo Cyfieithu Peirianyddol

System Adnabod Lleferydd Cymraeg ar sail Julius