Project Termau Addysg Uwch

Project cenedlaethol a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw hwn. Fe’i sefydlwyd yn 2009 gyda’r amcan o greu cyfres o eiriaduron termau safonol a fydd yn hwyluso astudio ac addysgu mewn ystod eang o feysydd academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel prifysgol. Mae’r geiriaduron bellach wedi’u cyfuno o fewn un geiriadur, sef Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Arweinir y prosiect gan Dr Tegau Andrews, sydd yn gyfrifol am ymchwilio i dermau a chysyniadau, a sicrhau bod gwaith safoni termau yn y sector hwn yn cydymffurfio â safonau rhyngwladol ISO. Mae hi’n cydweithio’n agos gydag arbenigwyr pwnc academaidd a phroffesiynol ledled Cymru.

Cam cyntaf y prosiect oedd golygu tri geiriadur termau cyhoeddedig er mwyn eu cyhoeddi ar y we. Y meysydd pwnc dan sylw oedd y Gyfraith, Rheoli Coetiroedd a Seicoleg. Ers hynny, gwnaethpwyd gwaith safoni mewn nifer o feysydd eraill, yn eu plith Gwleidyddiaeth Ryngwladol, y Diwydiannau Creadigol, Mathemateg a Ffiseg, Cemeg a Busnes.

Gwneir y gwaith ar sail cysyniadau a chonsensws, ac mae’r cofnodion ar gael ar-lein ar y wefan Termau Addysg Uwch ac yn y Porth Termau Cenedlaethol.

Termau Addysg Uwch

Andrews, Tegau and Prys, Delyth (2015) Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Cardiff.