Raspberry Pi a’r Fraich Robot

Beth yw Raspberry Pi?

Cyfrifiadur maint cerdyn credyd yw Raspberry Pi sydd yn costio tua £30. Er ei fod yn rhad, mae’n eithaf pwerus, ac yn ddelfrydol ar gyfer rhai clybiau dysgu codio. Un o amcanion project GALLU yw helpu clybiau codio i raglennu Raspeberry Pi i symud braich robot syml gyda chyfarwyddiadau llafar Cymraeg.

Braich Robot

Dyma Miss Deufys, tegan braich robot. Dim ond dau fys sydd ganddi, ond mae’n medru gafael, troi a gollwng pethau. Mae Miss Deufys yn ymateb i’ch gorchmynion llafar Cymraeg.

Dyma’r symudiadau mae Miss Deufys yn gallu gwneud:

golau ymlaen
gafael agor
gafael cau
arddwrn i fyny / arddwrn lan
arddwrn i lawr
penelin i fyny / penelin lan
penelin i lawr
ysgwydd i fyny / ysgwydd lan
ysgwydd i lawr
troi i’r dde
troi i’r chwith
 

Mae Miss Deufys yn ymateb i raglen “Python” ar y Raspberry Pi hefyd:

[code language=”python”]
# Program rheoli braich robot

# mewnforio’r llyfrgelloedd USB a Tie i Python
import usb.core, usb.util, time

#Rhoi enw "BraichRobot" i’r ddyfais USB
BraichRobot = usb.core.find(idVendor=0x1267,idProduct=0x0000)

#Gwirio a yw’r fraich wedi’i chysylltu
if BraichRobot is None:
raise ValueError("Braich heb ei chysylltu")

#Creu newidyn "Hyd"
Hyd=1

#Creu trefn i weithredu pob symudiad
def SymudBraich(Hyd, GorchBraich):

#Dechrau’r symudiadau
BraichRobot.ctrl_transfer(0x40,6,0×100,0,GorchBraich,1000)

#Stopio’r symudiadau ar ol cyfnod penodol
time.sleep(Hyd)

GorchBraich=[0,0,0]
BraichRobot.ctrl_transfer(0x40,6,0×100,0,GorchBraich,1000)

#Gorchmynion i’r robot
SymudBraich(1,[0,1,0]) #Troi i’r chwith
SymudBraich(1,[0,2,0]) #Troi i’r dde
SymudBraich(1,[64,0,0]) #Ysgwydd i fyny
SymudBraich(1,[128,0,0]) #Ysgwydd i lawr
SymudBraich(4,[16,0,0]) #Penelin i fyny
SymudBraich(4,[32,0,0]) #Penelin i lawr
SymudBraich(1,[4,0,0]) #Arddwrn i fyny
SymudBraich(1,[8,0,0]) #Arddwrn i lawr
SymudBraich(1,[2,0,0]) #Gafael agor
SymudBraich(1,[1,0,0]) #Gafael cau
SymudBraich(1,[0,0,1]) #Golau ymlaen

[/code]