Porth Termau Cenedlaethol Cymru

Mae Porth Termau Cenedlaethol Cymru yn eich galluogi i chwilio cynnwys y geiriaduron termau a ddatblygwyd ers 1993 gan y Ganolfan Safoni Termau* (a phartneriaid cymeradwy eraill) mewn un gwefan hawdd ei chwilio.

www.termau.cymru

Mae’r *Ganolfan Safoni Termau bellach wedi’i hymgorffori o fewn yr Uned Technolegau Iaith.

Jones, D.B.; Prys, Delyth and Prys, Gruffudd (2011). Porth Termau Cenedlaethol Cymru: Prifysgol Bangor, Bangor
Jones, D.B.; Prys, Delyth and Prys, Gruffudd (2011). Welsh National Terminology Portal: Bangor University, Bangor.