Prompts in the Paldaruo app

The prompts within the Paldaruo app were developed to contain the most common sounds of the language. The recordings of the prompts below have been used to develop acoustic models for a Welsh speech recognition system.

 sample1: lleuad, melyn, aelodau, siarad, ffordd, ymlaen, cefnogaeth, Helen
 sample2: gwraig, oren, diwrnod, gwaith, mewn, eisteddfod, disgownt, iddo
 sample3: oherwydd, Elliw, awdurdod, blynyddoedd, gwlad, tywysog, llyw, uwch
 sample4: rhybuddio, Elen, uwchraddio, hwnnw, beic, Cymru, rhoi, aelod
 sample5: rhai, steroid, cefnogaeth, felen, cau, garej, angau, ymhlith
 sample6: gwneud, iawn, un, dweud, llais, wedi, gyda, llyn
 sample7: lliw, yng Nghymru, gwneud, rownd, ychydig, wy, yn, llaes
 sample8: hyn, newyddion, ar, roedd, pan, llun, melin, sychu
 sample9: ychydig, glin, wrth, Huw, at, nhw, bod, bydd
 sample10: yn un, er mwyn, neu ddysgu, hyd yn oed, tan, ond fe aeth, ati
 sample11: y gymdeithas, yno yn fuan, mawr, ganrif, amser, dechrau, cyfarfod
 sample12: prif, rhaid bod, rheini, Sadwrn, sy'n cofio, cyntaf, rhaid cael
 sample13: dros y ffordd, gwasanaeth, byddai'r rhestr, hyd, llygaid, Lloegr
 sample14: cefn, teulu, enwedig, ond mae, y tu, y pryd, di-hid, peth, hefyd
 sample15: morgan, eto, yma, ddefnyddio, bach, yn wir, diwedd, llenyddiaeth
 sample16: ym Mryste, natur, ochr, mae hi, newid, dy gymorth, nes, gwahanol
 sample17: i ddod, cyngor, athrawon, bychan, neu, digwydd, hud, mynd i weld
 sample18: ei gilydd, cyffredin, hunain, lle, cymdeithasol, y lle, unwaith
 sample19: i ti, newydd, ysgrifennu, y gwaith, darllen, fyddai, addysg, daeth
 sample20: llywodraeth, ond, hynny, esgob, cyrraedd, a bod, gwrs, ceir
 sample21: rhaid gweld, chwarae, nad oedd, wedyn, flwyddyn, ond nid, ardal
 sample22: buasai, hanes, ddiweddar, wedi cael, o bobl, merched, ffilm, cafodd
 sample23: awdur, na, oedd modd, dod, yr hen, gen i, olaf, ddechrau
 sample24: dyna, ddigon, i beidio, bynnag, rhan, trwy, am y llyfr, y cyfnod
 sample25: athro, anifeiliaid, pob, o fewn, yn gwneud, cartref, elfennau
 sample26: er enghraifft, bron, yn fwy, ar gael, sylw, edrych arno, arall
 sample27: cyhoeddus, un pryd, clywed, ohonom, ei fod, aros, gwyrdd golau
 sample28: yn ei gwen, mai, dod o Gymru, personol, allan, wrth y ffenestr
 sample29: ystyr, dda, arbennig, mae'n bwysig, oeddwn, farw, nifer o wyau, maer
 sample30: America, ar gyfer, iaith, bellach, genedlaethol, ateb, at y bont
 sample31: ar y cefn, ac roedd, nesaf, i gyd, doedd dim, cynnwys, amlwg
 sample32: amgylchiadau, gweithwyr, fy mam, ac yn llogi, pethau, unrhyw, drws
 sample33: Evans, yn mynd, corff, neb, eglwys, cafwyd, sef, ar ei
 sample34: datblygu, ac ati, traddodiad, yn byw, ond hefyd, y dydd, Williams
 sample35: dosbarth, yr un, fod yn fawr, ni, yr ysgol, ail ganrif, am, nid
 sample36: gofynnodd, gwybod, llawer, rhywbeth, o rywle, chwilio am, oddi ar
 sample37: cynllun, cychwyn, diolch, llyfr, yn y blaen, dan, i ddim, cyn
 sample38: i'r dde, ddyletswydd, hi, mae'n hwyr, dros, megis, milltir, adeg
 sample39: ambell, yr ogof, yna, Lerpwl, ysgolion, parc, dal, plant
 sample40: mam, oedd hwn, ifanc, gellir, oesoedd canol, capel, ysgol, mlynedd
 sample41: o gwmpas, hon, weithiau, erbyn hyn, stori, i fod, ganddo, yn cael
 sample42: Sir Benfro, gweld, gilydd, ond doedd, oes, un o'ch ffrindiau, ystod
 sample43: ddim, ond pan, edrych, wrth gwrs, a phan, ystyried, wedi bod