Cwestiynau Metadata Ap Paldaruo

1. Ym mha flwyddyn cawsoch chi eich geni?

2. Beth yw’ch rhyw?

Benyw
Gwryw

3. Ym mha ranbarth treuliasoch chi’r rhan fwyaf o’ch plentyndod?

De Ddwyrain Cymru
De Orllewin Cymru
Gogledd Ddwyrain Cymru
Gogledd Orllewin Cymru
Canolbarth Cymru
Gogledd Lloegr
Canolbarth Lloegr
De Lloegr
Gwlad arall
Nifer o ardaloedd

4. Enwch eich ysgol uwchradd olaf.

Os nad ydych chi wedi mynd i’r ysgol uwchradd, rhowch ‘dim’

5. Ble rydych chi’n byw ar hyn o bryd?

De Ddwyrain Cymru
De Orllewin Cymru
Gogledd Ddwyrain Cymru
Gogledd Orllewin Cymru
Canolbarth Cymru
Gogledd Lloegr
Canolbarth Lloegr
De Lloegr
Gwlad arall
Nifer o ardaloedd

6. Fel arfer, pa mor aml ydych chi’n siarad Cymraeg?

Llai nag awr y mis
O leiaf awr y mis
O leiaf awr yr wythnos
O leiaf awr y dydd
Tua hanner yr amser
Rhan fwyaf o’r amser
Bron yn ddieithriad

7. Ym mha gyd-destun rydych chi’n siarad Cymraeg?

Dewiswch y cyd-destunau ble rydych chi’n siarad Cymraeg unwaith yr wythnos neu fwy

Ddim yn siarad Cymraeg yn rheolaidd
Gartref yn unig
Ysgol/coleg/gwaith yn unig
Gyda ffrindiau yn unig
Gartref + Ysgol/coleg/gwaith
Gartref + Ffrindiau
Ysgol/coleg/gwaith + Ffrindiau
Gartref + Ysgol/coleg/gwaith + Ffrindiau
Arall

8. Ydych chi’n siarad Cymraeg gydag acen iaith gyntaf?

Atebwch ‘Iaith Gyntaf’ os os gennych chi acen iaith gyntaf, neu ‘Dysgwr’ os oes gennych chi acen dysgwr

Acen Dysgwr
Acen Iaith Gyntaf

9. Acen pa ranbarth sydd gennych chi?
Dewiswch yr ardal mae’ch acen yn dod ohoni (hyd yn oed os ydych chi’n byw yn rhywle arall)

De Ddwyrain
De Orllewin
Gogledd Ddwyrain
Gogledd Orllewin
Canolbarth
Acen gymysg/Arall