Gwirydd sillafu Microsoft

Yr Uned Technolegau Iaith sy’n gyfrifol am y pecyn gwirio sillafu Cymraeg y mae Microsoft yn ei ddarparu am ddim i ddefnyddwyr Microsoft Word. Gallwch lwytho’r pecyn i lawr yma. Ar ôl ei osod a dewis Cymraeg fel iaith y ddogfen, bydd geiriau nad ydynt yn cael eu hadnabod fel geiriau Cymraeg dilys yn cael eu tanlinellu â llinell goch donnog. O dde-glicio ar y geiriau hynny caiff cywiriadau posib eu hawgrymu.