Cysill Ar-lein

Mae Cysill Ar-lein (2009) yn wefan rhad ac am ddim ar gyfer gwirio sillafu a gramadeg Cymraeg. Mae’n seiliedig ar raglen fasnachol gwirio sillafu a gramadeg Cysill sy’n rhan o becyn meddalwedd Cysgliad (2004) ar gyfer Windows, ond mae wedi’i gyfyngu i wirio testunau 3000 nod o hyd. Fel sydd wedi’i nodi yn y Telerau Defnydd, caiff testunau a gyflwynir i’r wefan eu storio fel corpws ar gyfer ymchwil academaidd, sy’n ffurfio ffynhonnell ddefnyddiol o gyfrif amlderau geiriau, geiriau newydd, gwallau cyffredin, ffurfiau tafodieithol ac enwau. Nid yw’r corpws ar gael yn gyhoeddus oherwydd rhesymau yn ymwneud â phreifatrwydd, ond ceir rhannau anonymeiddiedig ohono yn ein Corpws Enghreifftiol Cyweiriau Iaith.