System Gyfieithu Prifysgol Bangor

Datblygodd yr Uned Technolegau Iaith y system hon yn unswydd ar gyfer gwasanaeth cyfieithu mewnol Prifysgol Bangor, gyda chydweithrediad yr Uned Gyfieithu.

Amgylchedd ar-lein ar gyfer hwyluso rheoli dogfennau a chyfieithu ydyw. Gall aelodau staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor gyflwyno gwaith i’w gyfieithu i’r wefan drwy lwytho dogfen i fyny. Yna, gall gweinyddwr y system oruchwilio trosglwyddo’r gwaith hwnnw i gyfieithydd penodol sy’n gallu cyfieithu’r ddogfen fesul brawddeg mewn rhyngwyneb pwrpasol ar y wefan sy’n cynnwys awgrymiadau gan gof cyfieithu, cyfieithu peirianyddol a geirfaon, a gwirio sillafu a gramadeg gan Cysill. Mae’r system yn galluogi’r cyfieithydd i anfon y gwaith yn ôl yn unswydd at y sawl a archebodd y gwaith.

System Gyfieithu