Cysgair

Cysgair yw’r geiriadur cyffredinol Cymraeg/Saesneg sy’n rhan o Cysgeir, sef y casgliad o eiriaduron a geir ym mhecyn Cysgliad ar gyfer cyfrifiaduron sy’n rhedeg Windows. Wrth chwilio, mae’n ddigon clyfar i ddangos y cofnod perthnasol hyd yn oed os yw’r hyn yr ydych chi’n ei roi yn y blwch chwilio yn air wedi’i dreiglo (e.e. ‘redeg’), yn ffurf ferfol (e.e. ‘rhedodd’), neu yn ffurf luosog (fel ‘rhedwyr’).