CATcymru

Ariannwyd y project arddangos CATcymru drwy’r cynllun A4B o gronfa ERDF yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru a bu’n weithredol rhwng 2009 a 2011. Ei ddiben oedd dangos a hybu’r defnydd o dechnoleg cyfieithu o fewn y diwydiant cyfieithu yng Nghymru a throsglwyddo gwybodaeth o ymchwil a datblygu blaengar yn y maes hwn o academia i ddiwydiant. Dangosodd sut y gall y defnydd o offer addas wella ansawdd a chyflymder prosesau cyfieithu.

Beth yw CAT?

Technoleg Cyfieithu (CAT) yw’r holl adnoddau cyfrifiadurol sy’n gallu hwyluso gwaith cyfieithu. Mae’n cynnwys:

 • Meddalwedd cof cyfieithu
 • Adnoddau terminolegol a geirfaol
 • Rhag-gyfieithu awtomatig
 • Offer gwirio iaith
 • Offer dilysu fformatau ffeil
 • Systemau rheoli llif gwaith a cyfrifo

Beth gyflawnodd y project?

 • Cynhyrchu adroddiad “Gwell offer technoleg gwybodaeth ar gyfer y Diwydiant Cyfieithu yng Nghymru: Arolwg dadansoddol” (gweler isod)
 • Paratoi arddangosiadau eglur ar-lein
 • Cynnal gweithdai i fusnesau a chyfieithwyr unigol ar bynciau oedd yn cynnwys:
  • Technoleg Cyfieithu
  • Codau Iaith a Localau
  • Hollti Cofion Cyfieithu
  • Torri Costau a Gwella Canlyniadau
  • Cyfieithu a Drafftio Dwyieithog
  • Creu Geirfaon Cwmni
  • Cyweiriau Iaith
 • Cynnal Cynhadledd Technoleg Cyfieithu a’r Economi Ddigidol
 • Cyflwyniadau yn Eisteddfod Genedlaethol 2010 a chynhadledd Cyfieithwyr Cymru
 • Creu canllawiau ar gyfer rheoli gwefannau dwyieithog ac amlieithog
 • Creu Porth Termau cenedlaethol ar y We
CATcymru_AdroddiadTerfynol_HE06fsp_CY

 

RheoliGwefannauDwyieithog_ManagingMultilingualWebsites_CY_EN