Ategyn Cymreigio Porwyr

Ategyn yw hwn sy’n tynnu sylw ymwelwyr wefannau at y ffaith mai Saesneg (UDA) yw dewis iaith cynnwys ddiofyn dal eu porwyr. Mae’r ategyn hefyd yn eu helpu i’w newid i’r Gymraeg. Mae modd gosod yr ategyn yn hwylus ar unrhyw wefan er mwyn hysbysu a chynorthwyo’r nifer mwyaf bosib o ddefnyddwyr.

Mae gadael y dewis iaith cynnwys porwyr ar Saesneg (UDA) yn peri glanio yn ddieithriad ar dudalennau Saesneg gwefannau dwyieithog ac amlieithog.

Mae’r ategyn yn cynnwys gwybodaeth glir a syml ar sut yn union y gellir gosod y Gymraeg fel iaith cynnwys ddiofyn mewn gwahanol borwyr, a thrwy hynny, sicrhau eu bod yn glanio ar dudalennau Cymraeg eu hiaith os ydynt ar gael.

Yr ategyn yn hysbysu bod dewis iaith cynnwys y porwr yn Saesneg (UDA)

Mae ystadegau defnydd o wefannau’r Uned Technolegau Iaith, fel y Porth Termau a Cysill Ar-lein, yn dangos mai Saesneg (UDA) yw dewis iaith cynnwys ddiofyn porwr y mwyafrif helaeth o ddefnyddwyr. Mae’r dystiolaeth hefyd yn dangos bod gan fwyafrif y defnyddwyr dueddiad i aros ar yr ochr Saesneg ac i beidio clicio i ddefnyddio’r tudalennau Cymraeg. Mae dros 90% o ddefnyddwyr Cysill Ar-lein o fewn gwefan Cymorth Cymraeg Canolfan Bedwyr yn aros ar y dudalen Saesneg ac yn ei defnyddio yn yr iaith honno.

Yn hyn o beth, ac o bwys mawr ar gyfer adnabod lleferydd Cymraeg, mae’r ategyn yn harneisio grym technoleg gyfrifiadurol i gyfeirio ac annog defnyddwyr at yr iaith leiafrifol yn hytrach na gadael i’r dechnoleg atgyfnerthu grym a statws iaith fwyafrifol.

Am ragor o wybodaeth ewch at dudalen i ddatblygwyr

Cymreigio Firefox

Cymreigio Google Chrome

Cymreigio Microsoft Internet Explorer