Adroddiad a Chanllawiau Technegol E-gyhoeddi

Yn Hydref 2011 paratôdd yr Uned Technolegau Iaith adroddiad ar ran Cyngor Llyfrau Cymru ar e-gyhoeddi yn a chanllawiau technegol ar gyfer creu e-lyfrau EPUB. Mae’r dogfennau hyn ar gael o wefan Cyngor Llyfrau Cymru:

Adroddiad E-gyhoeddi yn y Gymraeg

E-gyhoeddi-yn-y-Gymraeg

 

 

E-gyhoeddi – Canllawiau Technegol

E-gyhoeddi-Canllawiau-Technegol-170212-gol